Rääkkylän vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Omaishoito

Ikäihmisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoidon ja hoivan järjestämistä kotona voidaan tukea. Omaishoitajille voidaan tätä varten järjestää tukea ja hoidettavalle myöntää palveluja. Esimerkiksi hoitopalkkio tai hoitajalle tarkoitetut palvelut kuuluvat myös omaishoidon tukeen. Omaishoitaja voi olla hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö.

Omaishoidon vapaapäivien järjestäminen Sirkka Hämäläinen puh. 043 8263 685

Omaishoidon tukikäynnit Kaisu Tolvanen puh. 043 8263 727