Olet täällä

Ikäluokkatarkastukset

Rääkkylässä toteutetaan terveystarkastuksia ja seulontoja eri elämäntilanteissa ja vaiheissa oleville.

Työttömien terveystarkastukset

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Kutsuntavelvollisten terveystarkastukset

Vuosittain tehdään lakisääteinen terveystarkastus kutsuntavelvollisille, joita ovat miehet, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 18 vuotta tai ovat saaneet aiemmissa kutsunnoissa terveydellisistä syistä lykkäystä ja määrätty uudelleen tarkastettavaksi tai saaneet Suomen kansalaisuuden varsinaisen kutsuntaiän jälkeen.

Ikäihmisten ennaltaehkäisevät terveystarkastukset

Ikäihmisten ennaltaehkäisevä ja kuntoutumista tukeva toiminta on palvelua, jolla edistetään pääasiassa ikääntyneiden henkilöiden toimintakykyä, terveyttä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Asiakkaan omat voimavarat ovat toiminnan keskeinen tekijä. Tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisemman pitkään.

Omaishoitajien terveystarkastukset

Omaishoidon tukea saavan omaishoitajan on mahdollista päästä terveystarkastukseen sairaanhoitajan vastaanotolle. Sairaanhoitajan vastaanotolla pyritään kartoittamaan asiakkaan kokonaistilanne. Omaishoitajan työn tukemisen lisäksi tarkoitus on tunnistaa kansansairauksia, elintapaohjauksella vaikuttaa niiden ennaltaehkäisyyn ja saattaa asiakkaat sairauksien hoidon piiriin, jos tarvetta ilmenee. Hoitajan vastaanotolla annetaan myös palveluohjausta.

Papa-seulontatutkimus 30-60 -vuotiaille naisille

Irtosolunäytekokeella Papa-tutkimuksessa pyritään havaitsemaan kohdunkaulan limakalvon muutokset ajoissa. Muutosten varhaisella huomioimisella voidaan ehkäistä muutosten muuttumista pahanlaatuisiksi ja kohdunkaulan syöpään kuolleisuutta.

Tutkimukseen kutsutaan 30-60 –vuotiaat naiset, joista jokaiselle lähetetään kutsu viiden vuoden välein. Näyte otetaan kohdunsuulta omassa neuvolassa terveysasemalla.

Mammografia-seulontatutkimus yli 50-vuotiaille naisille

Rintojen röntgenkuvauksen avulla on mahdollista havaita rintasyövän esiasteet ajoissa. Maksuttomaan mammografia-tutkimukseen kutsutaan ensimmäisen kerran asiakkaan täytettyä 50 vuotta. Sen jälkeen seulontaan lähetetään kutsu kahden vuoden välein aina 66-vuotiaaksi saakka. JNS Terveystalo lähettää kutsun kotiosoitteeseen. Maksulliseen mammografia-tutkimukseen voivat osallistua myös yli 66-vuotiaat.