Rääkkylän kunta on valmistautunut tukemaan perheitä ja lapsia kaikissa tilanteissa niin, että lapsen etu varmistuu ja perheiden oikeudet toteutuvat. Työskentelytavoista sovitaan jokaisen perheen kanssa erikseen, yksilöllisistä lähtökohdista.

Olet täällä

Perhetyö

Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa. Keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen. Perhetyö on ennaltaehkäisevää tukitoimintaa. Se voi olla vaikkapa perheen kotona annettavaa keskusteluapua tai arkirutiinien hallintaan liittyvää neuvontaa, kun vanhemmat väsyvät. Vanhemmille annetaan apua kasvatuksellisissa asioissa ja parannetaan vuorovaikutustaitoja perheen sisällä.

SOSIAALIOHJAAJA  Minna Heinonen  puh: 013 3305311

PERHETYÖNTEKIJÄ Karoliina Ohvanainen  puh: 044 4944426

//00

Tärkeät puhelinnumerot

Sosiaaliohjaaja

043 826 4589
Minna Takkunen

Perhetyöntekijä

044 494 4426
Karoliina Uuksulainen