Rääkkylän ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeellisen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Kotihoito

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten päivittäisen selviytymisen tueksi on järjestetty mahdollisuus kotihoitoon. Apu voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, ja voi sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja muiden toimijoiden palveluja. Kotihoito tukee asiakkaan itsenäisyyttä sekä auttaa ylläpitämään jäljellä olevaa toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. 

Palvelut ovat maksullisia, ja niiden saamiseksi tarvitaan sosiaalitoimen päätös. Kotihoidon asiakkaille laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon hoidettavan tarpeet. Kotihoidon maksut määräytyvät palveluiden laadun, määrän ja asiakkaiden bruttotulojen mukaan.

Lounas, kylvetys, asiointi- ja kauppapalvelu, saattajapalvelu, kuljetuspalvelu, vaatehuolto, turvapuhelin ovat kotihoidon tukipalveluita. 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua tarjotaan ikäihmisille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia. Kuljetuspalveluita haetaan alla olevalla lomakkeella. 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Tärkeät puhelinnumerot

Tiedustelut

0438263735
Kotihoidon asiakaspalvelu

Me autamme sinua